fbpx
兔年 樓價 樓市 預測 極馬按揭轉介AAHORSES 加按 轉按 加按 按揭 銀行 mortgage remortgage 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

極馬按揭教室

今天11月2日(周三)晚上九時後,極馬按揭轉介一口氣贊助TVB明珠台兩大節目,歡迎大家颱風下留家欣賞,click 💞Love Matters with Grace💞 & Vice 為副不仁

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

若能了解四十年來,香港與中國及西方的互動,有助港人作置業決定,請睇《黃何大合奏》32’-42’請click 👇🏻 #極馬樓按資訊日日睇 #兔年樓價 #樓價 #樓市(#每週醒你5分鐘 XXXVIII 集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

為何極馬座右銘是”先了解·後投資·重關愛”,黃錦康首次揭露真相《黃何大合奏》17’-22’ click 👇🏻 #每週醒你5分鐘 XXXVII 集)

我來了,是要叫羊得的更豐盛。(約翰福音十章10節) 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

“極馬按揭轉介”一向樂意提供高質素樓市按市資訊:「極馬樓按王」本周面世,請click www.21170000.hk

#極馬樓按資訊日日睇 #樓按王 #極馬按揭利率圖  #兔年樓價 #樓價 #樓市 #香港物業售價指數 #差餉物業估價署  #施政報告 #辣招 #減辣?#撤辣?? #Hibor #H按息 #現金回贈 #按揭利率 #按揭 #黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 按揭轉介業教父黃錦康 按揭中介業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市預測 #極馬 極馬集團 銀行按揭專家 極馬按揭轉介 #按揭極馬 #按揭中介 #按揭轉介 #加按 #轉按 #銀行按揭 按揭貸款 申請按揭 #樓盤 #物業 #按揭成數 按揭利率  聯儲局 金管局 HKMC  #AAHORSES #mortgage #remortgage mortgagebroker 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

樓市最近烏雲蓋頂,是否生病了?請睇《黃何大合奏》教父黃錦康為大市把脈 t.ly/aw_i #極馬樓按資訊日日睇 #兔年樓價 #樓價 #樓市#每週醒你5分鐘 XXXVI 集)

樓市最近烏雲蓋頂,是否生病了?請睇《黃何大合奏》教父黃錦康為大市把脈 t.ly/aw_i #極馬樓按資訊日日睇 #兔年樓價 #樓價 #樓市(#每週醒你5分鐘 XXXVI 集) 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

黃錦康今日於《黃何大合奏》t.ly/tSs4h 詳細解䆁《虎去兔來樓市預測》 https://21170000.hk/ 的分析架構,請大家欣賞。#極馬樓按資訊日日睇 #兔年樓價 #樓價 #樓市#每週醒你5分鐘 XXXV 集)

香港人的極馬-樓市-樓價-樓市預測-極馬-按揭-按揭中介-按揭轉介-加按-轉按-銀行按揭-AAHORSES 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

按揭代理業教父黃錦康罕有在《黃何大合奏》,公開稱讚最近有銀行設計定息按揭產品,請click 👇🏻 #每週醒你5分鐘 XXXIV集)

香港人的極馬-樓市-樓價-樓市預測-極馬-按揭-按揭中介-按揭轉介-加按-轉按-銀行按揭-AAHORSES 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

教父黃錦康有緣於十一年前向四叔李兆基取經,茅塞頓開,投資路上更上一層樓⋯⋯請睇《黃何大合奏》click👇🏻#每週醒你5分鐘 XXXIII集)

香港人的極馬-樓市-樓市預測-極馬-按揭-按揭中介-按揭轉介-加按-轉按-銀行按揭-AAHORSES 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

欲要成就預測經濟功力,黃錦康在今日《黃何大合奏》又派一個錦囊”天外有天 · 框外有框”, click下圖#每週醒你五分鐘 XXXII集)

按揭代理業教父黃錦康-股壇紅綠燈-十大中華經濟英才首獎-香港人的極馬-樓市-樓市預測-極馬-按揭-按揭中介-按揭轉介-加按-轉按-銀行按揭-AAHORSES 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

古今中外對「莊、閒」的睇法,影響資產價格起跌,請睇《黃何大合奏》黃錦康講解click下圖#每週醒你五分鐘 XXXI集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

按揭代理業教父黃錦康,在新城《黃何大合奏》勸喻大家置業前,要多聽有”Good Track Record”的專家之言。請click下圖#每週醒你五分鐘 XXX集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

一年一度在灣仔會議展覽中心舉辦香港電腦通訊節,極馬有幸獲選為”傑出人氣網上按揭轉介服務大獎”,該奬由新城廣播有限公司和香港電腦商會合辦。

#新城電台 #香港電腦商會 #香港傑出數碼品牌大獎 #digitalbrandawards #香港電腦通訊節 #傑出人氣網上按揭轉介服務大獎 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

在新城節目《黃何大合奏》被問及為何去年已預知樓市轉勢,黃錦康披露心法竟來自孔子智慧, click👉🏻t.ly/Pa2z#每週醒你五分鐘 XXIX集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

近日按息上升及”P掛勾Cap”改變,其實極馬今年上半年已先後發出預警(鐵證如山請睇下圖)轉按客戶已預先輕鬆準備,請click 👉🏻t.ly/mRdB & t.ly/Dc1bE#每週醒你五分鐘 第XXVIII集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測
 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

極馬黃錦康在新城電台節目”黃何大合奏”,以周星馳電影《逃學威龍》大談香港特色的中國文化,生動鬼馬😂 請click下圖

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

新聞報導匯豐渣打調整H按封頂息率⋯⋯名詞多多咁複雜😱大家不禁問”誰幫我簡單明白乜意思”, 「極馬按揭利率圖」一目了然。

黃錦康30年來準確預測樓市升跌,獲獎無數,祕訣之一是掌握利率走勢,今次精心設計”極馬按揭利率圖”每日更新,深入淺出引導大家看通樓市。(#每週醒你五分鐘 第XXVII集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測
 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

加息潮起大風雪,借錢買樓易進入”ICE AGE”,大家來年怎算?如何馬照跑?請先重溫去年黃錦康的樓市預警:t.ly/5rvF #冰河世紀 #IceAge

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

下圖顯示若能防止非理性急升,加息樓價也不虞大跌,極馬過去一年成功勸大家小心入市;click: t.ly/mRVXB & t.ly/4A8h#每週醒你五分鐘 第XXVI集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測
 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

加息樓價下跌,”97負資產”問題重臨?黃錦康呼籲大家不要自亂陣腳,請收聽新城財經台訪問。 👉t.ly/TyNU & t.ly/hY5X#每週醒你五分鐘 第XXV集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測
按揭代理業教父黃錦康-股壇紅綠燈-十大中華經濟英才首獎-香港人的極馬-樓市-樓市預測-極馬-按揭-按揭中介-按揭轉介-加按-轉按-銀行按揭-AAHORSES 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

一手樓買家何時安排按揭最好?即供還是建期?很大程度取決於買家的風險管理,教父希望透過南華早報的訪問和大家分享箇中經驗。(#每週醒你五分鐘 第XXIV集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測
 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

“無論黑馬白馬,幫到香港就是好馬” : 面對來勢洶洶的加息潮,大家如何是好?按揭代理業教父黃錦康,是歷來獲頒《十大中華經濟英才》首名的唯一港人,以守護置業人士的按揭安全為畢生事業,祈望以「極馬」的免費平台,發揮守望相助的香港精神,勇闖明天。

 v15 黃錦康 按揭代理業 教父 極馬 按揭 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 獅子山 AAHORSES Albert Wong mortgage remortgage 息口 利率 供款 銀行 bank 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

去年開始極馬不斷為樓市響警號《虎年預測》(t.ly/5rvF)記憶尤新,至今港人應已OPEN YOUR EYES(#每週醒你五分鐘 第XXIII集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測
 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

“不管黑馬白馬,捉到樓價升跌就是好馬” 教父黃錦康97回歸至今多次精準預測,鐵證如山,一窺究竟like專頁及click👉t.ly/5rvF & t.ly/5iUz

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

時光如白駒過隙,極馬按揭教室已服務港人約一年了,歡迎大家來一次測驗😉(每週醒你五分鐘 第XXII集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

按揭代理業教父黃錦康為行業孜孜不倦逾廿載,7.1回歸日為大家揭示代理服務對港人置業安危的重要性。(每週醒你五分鐘第XXI集)請click: t.ly/rM6a

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

子曰「信言不美」:此人回歸以來多次準確預測香港樓市升跌,並無私地預早向港人發出訊號。欲知究竟?不要錯過”黃何大合奏”。

「風風雨雨一香港 · 行行跑跑一極馬」:請準時登入極馬網站觀看LIVE樓市講座”黃何大合奏”(七一下午1點)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

香港回歸廿五載為何要看四集侏羅紀咁多?回歸前九三年首集人類與恐龍互相殺戮,發展至今年這集⋯⋯請睇此video

每週醒你五分鐘:上周兩頂帽Caps的選擇題吸引數以百計的Likes, 表示有興趣參與現正籌辦的免費Live演講,今周的💊Capsule選擇題,希望引導大家了解演講內容,請LIKE多多支持。(第XX集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測
 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

每週醒你五分鐘:隔晚美國大幅加息四分三厘,彷如驚醒了一眾供樓人士,大家跟我們補習一下按揭知識,希望可處變不驚。(第XIX集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測
 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

每週醒你五分鐘:按揭代理業教父黃錦康,推動港人審慎借貸置業,接受AM730訪問,以多套電影道出玄機。(第XVIII集)

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

每週醒你五分鐘第XVII集:賀回歸25年為甚麼要睇咁多套電影?跟置業安居有啥關係?請睇此video及 AM730 的專題報道(6月8日星期三)就知玄機。

「獨樂樂不如眾樂樂」:慶祝七月一日香港回歸廿五年,極馬按揭轉介贊助四套”侏羅紀”系列名片,免費供港人欣賞,無論身處電影院或安坐家中,六月份每個weekend都啱你。

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

有興趣參加有獎問答遊戲者,請收聽6月3日(星期五)下午1-2pm,於新城知訊台 FM997的節目”經濟午餐”內,極馬集團榮譽主席黃錦康先生將提出一條簡單的問題,參加者只需致電電台回答,答中者有機會獲得免費侏羅紀世界3 (Jurassic World Dominon)戲票兩張,萬勿錯過!

每週醒你五分鐘第XVI集:近年頗多教人致富的文章都大力鼓吹不斷吸納樓宇作投資用途,甚至指出若未儲夠兩個物業以上的市民大可不必看樓市的升跌來部署買賣,更提出一生多宅的建議,甚至要提高槓桿借多些錢,不理樓價高低就去買樓,希望達到一自住多收租來保障退休生活。

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測
 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

雖然第五波疫情來勢洶洶,但香港人憑著無畏的獅子山下精神,又一次戰勝黑暗,極馬集團於疫情期間舉辦的「抗疫徵文比賽」,日前已頒獎予優秀作品得獎者,港人日常生活現已大致回復正常,若能細味得奬的文章,又會否勾起閣下的回憶?產生共鳴?為人生的經歷再添寶貴一課呢?立即點擊內附圖片細味優秀作品!

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測
 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

每週醒你五分鐘第XV集:黃錦康擁有近四十年的利率及外匯豐富經驗,去年有感按揭代理業的分析水準,不足以為香港置業人士提出加息預警,多月來已在極馬網站多番勸告(詳細內容可在網站翻閱)今週特選出一篇投行「中金」前幾天的報告,分析較為靠譜,跟大家分享。

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

極馬按揭教室醒你5分鐘(XIV特別版):「中國特色的外來經濟主義」堅定執行,眾志成城,香港樓市可重回正軌,市民安居樂業。節目重溫:t.ly/_awf

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

極馬按揭教室醒你5分鐘(XIII特別版):香港今次行運了!困擾香港多年的樓市問題有望解決,請睇全片。

醒你5分鐘第XII集:孔子名句「不患寡而患不均,不患貧而患不安」,歷久常新,謹祝香港房屋問題得以解決。

每週醒你五分鐘第XI集:古人「大禹治水」成功之道在於順應自然,疏導而不力抗;希望港樓短缺問題早日解決。

按揭代理業教父黃錦康,在辦公室與星島首席記者閒聊一陣子,言簡意賅,就道出港樓長期走勢,瞭如指掌,請看片。

4月15日是全民國家安全教育日,極馬黃錦康致力”先了解·後投資·重關愛”,為經濟安全發展略盡綿力,當日隨獲邀在《頭條日報》刊登底全版廣告,更在新城電台節目”龍精虎猛”暢談經濟安全的重要。

 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

每週醒你五分鐘第X集:黃錦康2003年叫得大家買樓(上船),而家就有責任提你”水能載舟 亦能覆舟”

極馬醒你5分鐘第IX集:醒大家”徵文欣賞”機會,有獎攞詳情請睇本文及”龍精虎猛”第五集

極馬按揭教室醒你5分鐘第VIII集: 加息周期開始,大家要小心了,請認真睇教父黃錦康的金石良言。

今天的醒你5分鐘第VII集,極馬按揭教室特輯錄黃錦康在新城電台的節目精華如下。有興趣看整個節目可登入

極馬樓按教室第VI集:ABCDE連起來,樓市走勢就係咁易明。

每週醒你5分鐘 V: 預算案放寬樓按如何影響樓市

每週醒你5分鐘 V: 預算案放寬樓按如何影響樓市 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測

每週醒你5分鐘 IV: 極馬按揭教室的宗旨及意義,圖文並茂,萬勿錯過!#運動抗疫抗疫運動 #極馬雖小也盡棉力

「每週醒你五分鐘」(睇指數•看世界)已隆重啟播:繼獅子山下情,一輯共三百多萬觀看次數,反映市民渴求樓市按揭知識非常殷切,極馬按揭教室誠邀按揭代理業教父黃錦康於虎年再送大禮,萬勿錯過。

每週醒你5分鐘 III: 香港今次疫情對樓市的打擊愈趨明顯,究竟跟2003年沙士疫情時會有何分別?

每週醒你五分鐘 II:2022年樓市與1997年情況有甚麼關係?

「每週醒你五分鐘」(睇指數•看世界):2021年中急趕買樓,會否太衝動而摸頂呢?一圖可見端倪!

極馬按揭教室 預告片

第一集 上集 欲要看通樓市起伏 必先通曉歷史大局

第二集 中集 欲要馳騁樓市起伏 必先「溶」入歷史大局

第三集 下集 獅子山下精神多勤奮 太平山下老襯多悲憤

第四集 後傳 繼 =「先了解後投資」港深化 再 =「一帶一路」宏中國文化

獅子山下情 第五集 啟示篇 四十餘載樓市起伏轉眼過 鑒古知今虎年升跌又如何 (2021/12/27)

在股票市場買藍籌、炒孖展五成即兩倍財務槓桿,市民卻視炒孖展為畏途,害怕輸大錢而談股色變;很諷刺地,港人買樓借九成按揭卻又視為理所當然,其實財務槓桿已高達十倍,風險劇增而不自覺,容易陷入「錯誤的安全感」,樓市逆轉時易陷入負資產。本教室第一集特邀有近四十年金融地產經驗的極馬集團榮譽顧問黃錦康親臨為大家一一解惑;黃錦康是股壇紅綠燈顧問有限公司董事長,曾在1997年尾準確預測到香港樓價將會跌7成,以及2003年中率先預測香港樓價見底回升,即使2008年金融海嘯也堅持香港樓價祇會稍經陣痛,在祖國支持下仍可穩健向上,每次預測都一一兌現,技驚金融及地產界,亦因而先後獲邀成為一家由內地經濟特區在香港的窗口證券公司的顧問,以及成為唯一一名港人獲中國教育部屬下單位頒予「十大中華經濟英才」首獎,亦獲多家上市公司青睞,委以重任,主持改組計劃及力向國際基金經理推介,獲獎無數。播映日期將於本月稍後時間,在各大電視、報章及網上媒體隆重公佈,萬勿錯過。

極馬按揭轉介優惠專線:21170000

2021年11月8日刊登於 頭條日報 即時新聞(金融)——物業按揭風險大 極馬:中介應持平 每日update 極馬按揭利率圖 Hibor 現金回贈 按揭代理業教父黃錦康 樓市 按揭中介 按揭轉介 加按 轉按 銀行按揭 AAHORSES 黃錦康 AlbertWong 按揭代理業教父黃錦康 股壇紅綠燈 十大中華經濟英才首獎 香港人的極馬 樓市 樓市預測
2021年11月8日刊登於 頭條日報 即時新聞(金融)——物業按揭風險大 極馬:中介應持平

物業按揭風險大 極馬:中介應持平

(星島日報報道)香港樓價高企,不少人會考慮以物業按揭方式置業,極馬按揭轉介的義務榮譽顧問黃錦康認為,物業按揭的風險大,若樓價稍為下跌2至3成,業主便成負資產人士,所以市民應「先了解後投資」。他指出按揭中介業應保持中立,而公司更會勸喻財務狀況不穩健的客戶放棄買樓,或買較細的單位。

  他指出,極馬按揭轉介在今年7月23日開展業務,他預計公司將在半年內收支平衡,強調公司只收取微佣,即使有盈利亦投放在公益事務。另他認為香港樓價的高增長期已過去,大灣區的增長空間更大,並透露最近兩年已沽售本地樓宇,反而在大灣區購買寫字樓和頂層公寓。他曾在1997年準確預測到本地樓價將會跌7成,以及2003年樓價見底回升,因而獲邀成為一家由珠海經濟特區在香港的窗口證券公司的顧問,以及獲中國教育部屬下單位頒予「十大中華經濟英才」獎項。

黃錦康第一任妻子在1999年與世長辭,令他領悟人生,並指當時眼見不少港人因樓價大跌而輕生,因此致力以10年時間推廣「先了解後投資」及中立的按揭中介業。他指出,不少市民「怕買股票是因為怕孖展」,但其實以按揭方式買樓自住都是孖展的另一種形式,地產經紀較少提醒客戶當中風險。他解釋,以股票行為例,股票行有責任控制客戶的風險,從業員需擁有財務知識;相反,由於地產經紀行沒有向客戶提供孖展,僅透過「駁腳」的按揭代理方式推介客戶向銀行借錢,所以沒有責任控制客戶的風險,此為機制一大缺陷。

  黃錦康表示,他一直堅守傳媒人「告知」、「教育」和「引導」公眾的使命,冀透過公司的免費教室,引導大眾學習「先了解後投資」。他在1981年入讀浸會大學(當時浸會學院)傳理系,畢業後曾在《星島日報》工作,其後在英國修讀工商管理碩士課程。回港後他加入香港聯合交易所,在商界更深入了解本地政經發展。